En dataplattform har följande huvudsyften:

  • Integration mellan datakällor, och datafångst från dessa. Ofta i realtid eller nära realtid
  • Sammanställning av data från alla datakällor i rådataformat
  • Datakvalitet. Kontroll och korrigering
Tillgänglighet för data:
  • rådataformat för datavetenskap
  • affärsmodellerat format för självbetjäningsdatavisualisering
  • Semantiskt lager. Anpassning till företagets vokabulär, hierarki, definitioner och vanliga beräkningar
  • Styrning och spårbarhet
twoday

twoday hjälper dig hitta rätt dataplattform

twoday har lång erfarenhet av integration av data och datasystem genom ledande business intelligence-verktyg och moderna dataplattformar. Vi hjälper till med datafångst, sammanställning, kvalitetskontroll och uppdateringslogik så att informationen bara registreras en gång, och resten automatiseras.

 

twoday medarbetare på trappa

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med en dataplattform?