Mer data, redo för anays

En guide från Qlik om hur ditt företag kan öka hastigheten för leverans av data till data lakes, datalager, streaming och cloud miljöer

 

 

 

De flesta företag måste kunna analysera olika data snabbt och på ett kostnadseffektivt sätt. Detta beror på att du använder analys för att till exempel upptäcka bedrägerier, tillhandahålla kundtjänst i realtid, marknadsutveckling / prisanalys, sociala medier, etc. Dessa analyser blir allt viktigare för att förbli konkurrenskraftiga.

När business intelligens och maskininlärningsalgoritmer blir allt vanligare och källor som Internet of Things (IoT) sensorer, ökar datamängden samt variation och hastighet.Hur ska företaget hinna med? Hur påskyndar man analys av affärsdata?


Fyll i formuläret för att ladda ner guiden.

Omslag till guiden Mer data, redo för analys

Ladda ner guiden!